PROFIT VEDERE

Dunav

Dunav Osiguranje

Kompanija Dunav osiguranje je najveća kuća na tržištu osiguranja u zemlji, sa tradicijom dugom 140 godina.

Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd je moderna kompanija, sa tradicijom dugom više od 140 godina, lider je na domaćem tržištu osiguranja, i jedina domaća kompanija registrovana za sve vrste osiguranja. Sa 29 glavnih filijala i oko 600 prodajnih mesta, Kompanija ima snažnu poslovnu mrežu, koja se neprestanim usavršavanjem poslovanja i razvitkom informacionog sistema približava standardima velikih evropskih osiguravajućih kuća.

Trazite najbolju osiguravajuću kuću?

Mi imamo odgovor za vas.