PROFIT VEDERE

Sava osiguranje

 • najveća osiguravajuća grupa u regionu Jugoistočne Evrope (ukupno BOP €517mil u 2017.)
 • Prisustvo na ukupno 6 tržišta zapadnog Balkana
 • U devet osiguravajućih kompanija i njihovim zavisnim društvima, u okviru Grupacije radi oko 2.400 zaposlenih, na prostoru bivše Jugoslavije

Istorijat

 • 1973 – Početak aktivnosti u okviru odeljenja za reosiguranje u sklopu osiguravajuće kompanije Sava u Ljubljani
 • 1977 – Osnovana je posebna kompanija – Zajednica reosiguranja Sava u okviru osiguravajuće kompanije Sava u Ljubljani
 • 1992 – Osnovano je KOLUBARA OSIGURANJE u Srbiji (1996. menja naziv u KOLOS OSIGURANJE)
 • 2002 – Osnovano je POLIS OSIGURANJE spajanjem dva društva KOLOS OSIGURANJA i BEOBANKA OSIGURANJA (osnovano je 1995.)
 • 2006 – Društvo za reosiguranje SAVA d.d. Ljubljana (Sava Re) preuzima većinski paket akcija POLIS OSIGURANJA
 • 2007 – Društvo je registrovano pod nazivom “SAVA OSIGURANJE” a.d.o. Beograd i postaje član grupacije SAVA RE
 • 2016 – Društvo menja naziv, u skladu sa zakonskim odredbama, u “SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE” a.d.o. Beograd

MISIJA

 • Osiguranicima obezbediti sigurnost uz partnerski odnos i podršku.
  Vlasnicima obezbediti unosnu budućnost obezbeđivanjem prinosa na kapital.
  Zaposlenima omogućiti profesionalni i lični razvoj.
  Prema društvenom okruženju graditi odgovoran odnos.

VIZIJA

 • Očuvati osiguravajuće društvo koje je na tržištu prepoznatljivo po pružanju osiguravajućih usluga najvišeg kvaliteta.

Trazite najbolju osiguravajuću kuću?

Mi imamo odgovor za vas.