PROFIT VEDERE

Grawe osiguranje

„Pouzdano osiguranje za sve“ je bio moto nadvojvode Johana po osnivanju Grazer Wechselseitige 1828. Iz prvobitnog osiguranja za rizik od požara razvio se svestrani međunarodni osiguravajući koncern. Osiguranja, finansijske usluge i nekretnine su polja stručnosti GRAWE grupe.

Trinaest osiguravajućih društava centralne i jugoistočne Evrope su dokaz međunarodne orijentacije. Stabilnost i i visoko mesto na tržištu osiguranja su odraz uspešnog poslovanja koje traje 190 godina.

GRAWE grupa se svrstava među najveće austrijske osiguravajuće kompanije, sa godišnjem prilivom premija koji premašuje 750 miliona evra i brojem ugovora o osiguranju koji prelazi 4 miliona u celoj grupi.

Finansijska stabilnost GRAWE koncerna se ogleda u sopstvenom kapitalu koji je daleko iznad tržišnog proseka, kao i konzervativnom pristupu politici ulaganja. Poverena sredstva klijenata se uglavnom ulažu u nekretnine, obveznice, hipoteke i tek mali deo u akcije. Na osnovu odnosa kapitala i obaveza GRAWE je jedno od najpostojanijih osiguravajućih društava. I pored toga što je dozvoljeno koristiti pojednostavljen način procene aktive Društva, GRAWE koncern i dalje dosledno svom konzervativnom pristupu procenjuje aktivu po strogom principu niže vrednosti.

GRAWE je realizovalo i nove projekte u oblasti nekretnina u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Bugarskoj i Makedoniji, što u perspektivi otvara nove mogućnosti za poslovanje i dalje investiranje.

GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd posluje u Srbiji od 1997. godine, kao prvo osiguravajuće društvo sa inostranim kapitalom. Svojim rezultatima GRAWE danas zauzima poziciju među liderima u oblasti osiguranja života na tržištu Republike Srbije.

Poverenje koje ovoj kompaniji poklanja više od 50.000 porodica, pokazatelj je da je GRAWE finansijski stabilno društvo sa dugogodišnjom reputacijom pouzdane osiguravajuće kuće.

GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd ističe se kao tradicionalna kompanija koja istovremeno može da se izdvoji kao dobar primer za napredno korporativno upravljanje i savremeni način poslovanja. Napredak Društva je rezultat stručnosti i precizno planiranih poslovnih aktivnosti u skladu sa perspektivom dugoročnog poslovanja. Dobro postavljena organizacija, kvalitetni razvojni planovi i dobra strategija poslovanja garantuju napredak i efikasnost!
Društveno odgovornim poslovanjem Društvo postiže ravnotežu između ekonomskih i socijalnih interesa, otvoreno ka građanima Srbije uz visoku svest i posvećenost u nastupu na tržištu.

Sedište Društva se nalazi u GRAWE Poslovnom centru na Novom Beogradu, jednoj od najvećih investicija koncerna vrednoj preko 30 miliona evra.

 

Trazite najbolju osiguravajuću kuću?

Mi imamo odgovor za vas.